Үйлчилгээний төрөл

ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ ТӨРӨЛ, ҮНЭ ТАРИФ

Бид боломжит худалдан авагч,түрээслэгчийг маш хурдан хугацаанд олж,үйлчилүүлэгчийн сэтгэл ханамжыг тэргүүнд тавьж, таныг гэрээнд гарын үсэг зурахаас бусад ажлыг таны өмнөөс мэргэжлийн түвшинд хийж гүйцэтгэнэ.

Зар сурталчилгааг өөрийн вэбсайт болон өдөр тутмын сонин, зарын сонин дээр явуулахаас гадна Тухайн хөрөнгөтэй ижил төрлийн хөрөнгийг худалдан авахаар захиалга өгсөн, мөн сонирхсон этгээдүүдэд хамгийн түрүүнд танилцуулж, хөрөнгөтэй холбоотой мэдээллийг захиагаар болон э-шуудангаар мэдээлэлээ явуулж зуучлуулагч талтай уяалдаа холбоотой ажилдаг байгаа.

. Мөн онлайн харилцааны арга хэрэгслүүдийг(Twitter, Facebook /Үл хөдлөх/байр/оронсууц/худалдаа/түрээс гэх өөрсдийн 42,000 гишүүнтэй үл хөдлөх грүпп зарын 11 сайтууд г.м.) ч ашиглаж байгаа билээ.  

ХУДАЛДАА зуучлал

Үүнд:

-Орон сууц, оффис, ажлын байр, объект хаус, зуслан, газар зэрэг үл хөдлөх хөрөнгийн худалдаа зуучлал

ТҮРЭЭС зуучлал

Үүнд:

-Орон сууц, оффис, хаус ажлын байр, объект,зуслан, газар зэрэг үл хөдлөх хөрөнгийн ТҮРЭЭС зуучлал

Манай үйлчилгээний хөлс:

1.ҮХХ худалдааны зуучлал

Орон сууц / Хаус худалдагч талаас:

Үнийн дүнгийн 2%

Оффис / Ажлын байр худалдагч талаас:

Үнийн дүнгийн 2%

 

2.ҮХХ түрээсийн зуучлал

Түрээслүүлэгч
талаас

6 сараас дээш

Нэг сарын түрээсийн төлбөр

5 хүртэлх сар

Хагас сарын түрээсийн төлбөр

 

 Сэтгэлээсээ хийсэн ажил үргэлж амжилт авчирдаг.